Gerekli Belgeler

Şahıs firmaları

Vergi levhası fotokopisi

Kimlik fotokopisi

İmza beyannamesi fotokopisi

Tüzel firmalar

Vergi levhası fotokopisi

Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

Şirket ortaklarının kimlik fotokopisi

İmza sirküleri fotokopisi

Faktoring Sözleşmesi Görüntüle  
Müşteri Kabul Beyanı Görüntüle
ABF Ön Ödeme Talimatı Çek Tevdi Bordrosu Görüntüle
Sözleşme Eki ve Aydınlatma Onay Formu Görüntüle
Kefil Kabul Beyanı Görüntüle
Tüm evrakları indirmek için tıklayınız.