Faktoring Sözlüğü

Azami Faktoring Hacmi
Temlik alınacak fatura tutarlarının azami toplamıdır.
 
Bildirimli Faktoring
Müşteri firmanın vadeli satışından doğan alacaklarını faktöre/devrettiğini alıcılarına bildirdiği faktoring şeklidir. Müşteri tarafından alıcıya temlik bildirimi yazılı olarak yapılır ve alıcının teyit yazısı temin edilir. Düzenlenen her faturanın üzerine bir temlik notu yapıştırılır.
 
Bildirimsiz Faktoring
Satıcı Firmanın vadeli satışından doğan alacaklarını faktöre devrettiğini alıcılarına bildirmediği, alıcılara gönderilen faturalarda temlik notunun bulunmadığı, tahsilatları satıcı firmanın yaptığı, faktoring şirketinin sadece garanti ve finansman hizmeti verdiği faktoring şeklidir.
 
Borçlu İşlem Hacmi
Müşterinin her borçlusu için temlik alınabilecek azami fatura tutarıdır.
 
Reklamasyon
Mal ve hizmette çıkabilecek ticari ve hukuki ayıplar, itirazlar, ihtilaflar, fiziki kusurlardır.
 
Kabil-i rücu Faktoring
Alıcının ödeme yapamama riskinin satıcıda olduğu durumdur.
 
Gayrı kabil-i rücu Faktoring
Faktörün alacağın ödenmeme riskini belirlenen limit dahilinde tamamen üstlendiği faktoring şeklidir.