Faktoring İşlem Türleri

Peşin İskonto İşlem
Vadesi belli alacakların ortalama vadesine göre faiz ve komisyon belirlenir.
Faiz ve komisyonlar baştan tahsil edilerek, işlemin başında ödeme yapılır.
 
 
Spot İşlem
Belirnenen vadeye sabit factoring faizi ve komisyon uygulanır.
Vade sonunda anapara, faiz ve ücretler tahsil edilir.
Tahsilatlar anapara bakiyesinden düşülür.
 
 
Değişken Faizli/ Rotatif İşlem
Belirlenen vadeye değişken factoring faizi ve komisyon uygulanır.
Faiz ücreti piyasa şartlarına göre belirlenir.
Tahsilatlar anapara bakiyesinden düşülür.
İşlem müşterinin istediği bir tarihte kapatılabilir.
İşlem kapatılırken veya vade sonunda anapara, faiz ve ücretler tahsil edilir.