Faktoring Avantajları

Firmaların yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet satışlarından doğan vadeli alacaklarının faktoring şirketi tarafından temlik alınarak finansman, garanti ve tahsilat hizmetlerinin bir arada sunulduğu finansal bir üründür.
 
Vadeli alacaklarınınızın vadesini beklemek zorunda kalmadan Zorlu Factoring’e temlik ederek işletme sermayesi ihtiyaçlarınızı karşılarsınız.
Factoring bilançonun sadece aktif tarafında yer almaktadır. Alacak devir hızınız yükselir böylelikle bilanço likidite oranlarınız artar.
Sağladığınız likidite ile peşin hammadde ve mamul alımlarında iskonto elde ederek, maliyetlerinizi azaltırsınız.
Finansmanı kendi ticari alacaklarınız ile sağlayarak dış kaynak ihtiyacınız azalır.
Düzenli olarak yapılan güvenilir istihbarat sonuçları ile işletmenizin alıcılarının mali durumları hakkında güncel bilgiye sahip olursunuz.
Alacaklarınızı Zorlu Factoring’e temlik ederek tahsilatın takibi,tahsilatı ve yönetimini sağlarsınız böylece işletmeniz zaman ve kaynak tasarrufu sağlar.
Müşteri çek/seneti gibi teminatları yaratamadığınız durumda bankalardan yeterli kredi limitleri sağlamak oldukça zordur. Bu durumda İşletmenizin kredibilitesi yüksek alıcılara yaptığı açık hesap satışları Zorlu Factoring’e temlik ederek finansman hizmetinden yararlanırsınız.
İşletmenizin açık hesap ihracatından doğan alacaklarını, Zorlu Faktoring alıcıların ödeme güçlüğüne düşmesi ve iflası gibi risklere karşı garanti altına alır. Böylelikle mevcut pazarlardaki rekabet gücünüz artar, Zorlu Factoring’in yaygın muhabir ağı sayesinde yeni pazarlara daha güvenli yaklaşabilirsiniz.
Yurdışında yerleşik muhabirlerimiz sayesinde olası dil ve mevzuat problemlerinizi kolayca aşarsınız.
İşletmeniz factoring finansmanı kullandığı sırada Döviz Alım Belgesini kestirebilir ve K.D.V iadesine erken başvurabilir.
Faktoring finansmanı taahhüt doğurmadığı gibi mevcut taahhütlerin de kapatılmasını sağlar.
İhracat factoring işlemlerinde, işletmenize bütün ödemeler fatura üzerindeki döviz cinsinden ödendiğinden, işletmeniz için kur farkı gideri oluşmamaktadır.